ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості

Повне найменування емітента – Приватне акціонерне товариство «Україна Футбол Інтернешнл»

Організаційно-правова форма – акціонерне товариство

Місцезнаходження емітента: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, 10

ЄДРПОУ 20030799

Тел. +38 044 521 05 12

Вид особливої інформації – Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

2. Текс повідомлення

Посадова особа член Наглядової ради Бандурко Олександро Іванович (згоди на розкриття персональних даних не надано) звільнений з посади згідно рішення Річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Україна Футбол Інтернешнл» (Протокол №12 від 30.03.2013 року) з 30.03.2013р.

Перебував на посаді з 27.08.2012року.

Посадову особу члена Наглядової ради Бондарева Максима Валентиновича (згоди на розкриття персональних даних не надано) призначено на посаду згідно рішення Річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Україна Футбол Інтернешнл» (Протокол №12 від 30.03.2013 року) з 30.03.2013р. Часткою у статутному капіталі Товариства не володіє, не має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини.

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Генеральний директор Шкреба О.В.