ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації про емітента

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості

Повне найменування емітента - Приватне акціонерне товариство «Україна Футбол Інтернешнл»
     Організаційно-правова форма - акціонерне товариство
     Місцезнаходження емітента: 01021 м. Київ, вул. Кловський узвіз, 10
     ЄДРПОУ 20030799
     тел.+38 044 521 05 12
     Адреса  сторінки  в  мережі  Інтернет,   яка   додатково використовується емітентом для розкриття інформації –
www.ufi.com.ua 
Вид особливої інформації - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення

Загальними позачерговими зборами акціонерів ПрАТ "Україна Футбол Інтернешнл" (Протокол № 11 від 27.08.2012р.)прийнято рішення про створення Наглядової ради товариства.

Призначено Головою наглядової ради строком на три роки Мороза Тараса Вікторовича(паспорт СО №060377 виданий Печерським РУ ГУ МВС Украіни у м. Києві 26.01.1999р).Часткою у статутному капіталі Товариства не володіє, не має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини;

призначено членом Наглядової ради строком на три роки Бандурка Олександра Івановича (паспорт СН265988 вид Шевченківським РУ ГУ МВС України у м. Києві 27.09.1996р.).Часткою у статутному капіталі Товариства не володіє, не має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини;

призначено членом Наглядової ради строком на три роки Черкасову Ольгу Михайлівну (паспорт СО 985727 виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України у м. Києві 26.03.2002р.).Часткою у статутному капіталі Товариства не володіє, не має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини.

  3. Підпис
     3.1. Особа,  зазначена   нижче,   підтверджує   достовірність інформації,  що міститься у повідомленні,  та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Генеральний директор О.В. Шкреба