ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента (04.04.2017)

I. Загальні відомості

Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНА ФУТБОЛ ІНТЕРНЕШНЛ»

Код за ЄДРПОУ: 20030799

Місцезнаходження: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, буд. 10

Міжміський код, телефон та факс: (044) 288-98-04

Електронна поштова адреса: ep@ufi.com.ua

Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://ufi.com.ua/

Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Згідно з Рішенням акціонера №1 від 31.03.2017р. ПрАТ «УКРАЇНА ФУТБОЛ ІНТЕРНЕШНЛ» (надалі – Товариство) відбулися наступні зміни складу посадових осіб емітента:

Припинено повноваження. Голова правління – Лашкул Володимир Григорович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 31.03.2017р. у зв’язку з ліквідацією Товариства та на підставі Рішення акціонера (Рішення акціонера №1 від 31.03.2017р.). Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Перебував на посаді з 07.06.2000р. по 31.03.2017р.

Припинено повноваження. Перший заступник голови правління ПрАТ «Україна Футбол Інтернешнл» – Шкреба Олег Валерійович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 31.03.2017р. звільнено у зв’язку з переведенням (наказ №2-ОС від 29.03.2017 року). Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Перебував на посаді з 01.01.2012р. по 31.03.2017р.

Припинено повноваження. Голова Наглядової ради – Мороз Тарас Вікторович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 31.03.2017р. у зв’язку з ліквідацією Товариства та на підставі Рішення акціонера (Рішення акціонера №1 від 31.03.2017р.). Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Перебував на посаді з 27.08.2012р. по 31.03.2017р.

Припинено повноваження. Член Наглядової ради – Бандурко Олександр Іванович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 31.03.2017р. у зв’язку з ліквідацією Товариства та на підставі Рішення акціонера (Рішення акціонера №1 від 31.03.2017р.). Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Перебував на посаді з 10.03.2015р. по 31.03.2017р.

Припинено повноваження. Член Наглядової ради – Генінсон Володимир Братіславович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 31.03.2017р. у зв’язку з ліквідацією Товариства та на підставі Рішення акціонера (Рішення акціонера №1 від 31.03.2017р.). Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Перебував на посаді з 10.03.2015р. по 31.03.2017р.

Припинено повноваження. Член Наглядової ради – Філіпович Володимир Володимирович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 31.03.2017р. у зв’язку з ліквідацією Товариства та на підставі Рішення акціонера (Рішення акціонера №1 від 31.03.2017р.). Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Перебував на посаді з 10.03.2015р. по 31.03.2017р.

Припинено повноваження. Ревізор – Лєщенко Олена Григорівна (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 31.03.2017р. у зв’язку з ліквідацією Товариства та на підставі Рішення акціонера (Рішення акціонера №1 від 31.03.2017р.). Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Перебував на посаді з 10.03.2015р. по 31.03.2017р.

Припинено повноваження. Фінансовий директор – Пащенко Євгеній Федорович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 31.03.2017р. звільнено у зв’язку з переведенням (наказ №3-ОС від 29.03.2017 року). Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Перебував на посаді з 21.03.2016 р. по 31.03.2017р.

Обрано. Голова Ліквідаційної комісії – Лашкул Володимир Григорович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 01.04.2017р. у зв’язку з ліквідацією Товариства та на підставі Рішення акціонера (Рішення акціонера №1 від 31.03.2017р.). Строк, на який призначено особу – до закінчення процедури Ліквідації. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Голова правління ПрАТ «УКРАЇНА ФУТБОЛ ІНТЕРНЕШНЛ».

Обрано. Заступник голови ліквідаційної комісії – Шкреба Олег Валерійович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 01.04.2017р. у зв’язку з ліквідацією Товариства та на підставі Рішення акціонера (Рішення акціонера №1 від 31.03.2017р.). Строк, на який призначено особу – до закінчення процедури Ліквідації. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: заступник директора з адміністративної роботи ТОВ «Місцевий організаційний комітет Євро-2012». перший заступник голови правління, генеральний директор ПрАТ «Україна Футбол Інтернешнл», перший заступник голови правління ПрАТ «Україна Футбол Інтернешнл».

Обрано. Член Ліквідаційної комісії – Данильченко Віталій Сергійович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 01.04.2017р. у зв’язку з ліквідацією Товариства та на підставі Рішення акціонера (Рішення акціонера №1 від 31.03.2017р.). Строк, на який призначено особу – до закінчення процедури Ліквідації. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: помічник юриста ТОВ «Юскутум»; спеціаліст І категорії Інспекції з контролю за благоустроєм та санітарним станом м. Херсона, Херсонської міської ради; начальник юридичного відділу апарату районної державної адміністрації Голопристанської районної державної адміністрація Херсонської області; начальник відділу договірно-правової роботи Департаменту правової роботи та міжнародних зв’язків Федерація футболу України.

Обрано. Член Ліквідаційної комісії – Сагайдак Євгенія Степанівна (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 01.04.2017р. у зв’язку з ліквідацією Товариства та на підставі Рішення акціонера (Рішення акціонера №1 від 31.03.2017р.). Строк, на який призначено особу – до закінчення процедури Ліквідації. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: заступник начальника відділу супроводження особливо важливих перевірок Департаменту управління супроводження перевірок Департаменту податкового контролю Державної податкової адміністрації України; заступник начальника управління – начальника відділу супроводження особливо важливих перевірок управління перевірок з окремих питань департаменту податкового та митного аудиту Міністерства доходів і зборів України; заступник начальника управління – начальник відділу супроводження особливо важливих перевірок управління податкового та митного аудиту Міністерства доходів і зборів України; заступник начальника управління – начальника відділу супроводження перевірок платників податків ризикових категорій управління перевірок платників податків ризикових категорій Департаменту податкового та митного аудиту Державної фіскальної служби України Міністерства доходів і зборів України; фінансовий директор Федерації футболу України; директор Департаменту фінансів Федерації футболу України.

Обрано. Член Ліквідаційної комісії – Грибанова Оксана Василівна (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 01.04.2017р. у зв’язку з ліквідацією Товариства та на підставі Рішення акціонера (Рішення акціонера №1 від 31.03.2017р.). Строк, на який призначено особу – до закінчення процедури Ліквідації. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: фінансовий директор – головний бухгалтер ТОВ «Холдінг Інфоспорт Груп»; фінансовий директор ПрАТ «Україна Футбол Інтернешнл»; фінансовий директор ТОВ «ФФУ Маркетинг».

Обрано. Член Ліквідаційної комісії – Філіпович Володимир Володимирович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 01.04.2017р. у зв’язку з ліквідацією Товариства та на підставі Рішення акціонера (Рішення акціонера №1 від 31.03.2017р.). Строк, на який призначено особу – до закінчення процедури Ліквідації. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: юрисконсульт-провідний ревізор ТОВ «Адвентіс»; юрисконсульт-провідний ревізор ТОВ «Група Рітейлу Україн»; керівник департаменту юридичного і організаційного забезпечення фінансово-економічного аналізу та бухгалтерського обліку ПрАТ «Україна Футбол Інтернешнл»; керівник департаменту юридичного і організаційного забезпечення фінансово-економічного аналізу та бухгалтерського обліку ТОВ «ФФУ Маркетинг».

Обрано. Член Ліквідаційної комісії – Пащенко Євгеній Федорович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 01.04.2017р. у зв’язку з ліквідацією Товариства та на підставі Рішення акціонера (Рішення акціонера №1 від 31.03.2017р.). Строк, на який призначено особу – до закінчення процедури Ліквідації. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: бухгалтер ДП "ЧВК УДПтСУ № 62"; виконуючий обов'язки головного бухгалтера ДП "ЧВК УДПтСУ №62"; головний бухгалтер ДП "ЧВК УДПтСУ №62", головний бухгалтер ГО "ФК "Черкаський Днiпро"; головний бухгалтер ПрАТ "Україна Футбол Iнтернешнл", фінансовий директор ПрАТ "Україна Футбол Iнтернешнл".

III. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

Голова Ліквідаційної комісії Лашкул Володимир Григорович

03.04.2017р.